Мълниезащита

Мълниезащита наричаме системите и мерките за защита от мълнии на най-различни съоръжения и обекти, а също така и дори открити пространства.

Заземителните инсталации са важна част от комплексната мълниезащита, защото именно по този начин се прихваща и провежда високото напрежение, което мълниите инициират. Основна черта на мълниезащитните системи е, че те са изградени от мълниеприемни инсталации и прътове (гръмоотводи), заземителни електроди и проводници от метал. Тези структурни елементи осигуряват безопасното отвеждане към земята на напрежението, което съставлява потенциалната разлика в заряда в облака и земята.

Ние предлагаме качествени мълниезащитни и заземителни инсталации, които ще ви осигурят спокойствието и безопасността във всеки един момент.

Надеждна и сигурна мълниезащита във Варна, София, Шумен, Добрич, Бургас, Разград, Търговище и цялата страна.