Персонална защита от мълнии – препоръки

Какво трябва да знаем за нашата личната защита от мълнии?

Риска от нанасяне на поражения от мълнии е сериозна опасност, особено, когато са налице нужните предпоставки за възникването на буря, а ние сме се оказали на открито в този момент.

Една от най-ефективните мерки при личната мълниезащита на всеки от нас е да потърси подслон. Кога това е от съществено значение? Логично това става важна стъпка за вашата лична безопасност, когато се намирате близко до центъра на бурята.

Не се заблуждавайте обаче, че щом сте извън основната буря удара от мълния ви се е разминал напълно. Често удари от мълнии върху хора са наблюдавани и на 10-15 километра от бурята, което ви поставя в сериозна опасност дори когато, както вече споменахме не се намирате непосредствено в нея.

За да се ориентирате къде падат мълнии е добре да знаете, че:

  • Скоростта на светлината е приблизително 300 000 км в секунда
  • Скоростта на звука е 334 метра в секунда

С оглед на горните пояснения можем да приемем, че разликата от момента, в който виждаме падаща мълния и момента, в който тя се заземява е пренебрежително малка. При звука от нея обаче нещата са различни.лична мълниезащита

Броейки секундите разлика между момента, в който виждаме мълния и момента, в който чуваме гръм можем доста добре да се ориентираме на какво разстояния от нас падат светкавиците. Например, ако разликата е 10 секунди, то можем да заключим, че бурята и нейната най-активна част се намира на не повече от 3,5 километра от нас.

Едно от правилата, които чуваме често като деца е да не се крием под дървета по време на буря с мълнии. Ако все пак нямаме никакъв избор, то краен вариант е да застанем под дървото, но да не лягаме на земята, нито да стоим прави. Най-добрата поза, която можем да заемем при подобни обстоятелства е да приклекнем на няколко метра от ствола и притиснем колене в гръдния си кош.

Една от лошите практики при мълниеносни облаци и бури е да използваме своя мобилен телефон. Нашия съвет е при никакви обстоятелства да не го правите! Сред лошите практики, които могат да бъдат пагубни за личната ни мълниезащита е седенето в близост до електрически кабели, басейни, открити спортни съоръжения и всичко, по което тече ток.

Дано сме ви били полезни с тези съвети за лична мълниезащита и ви пожелаваме да не се оказвате в подобна неприятна ситуация.