Мълниеприемници

Ние предлагаме високоефективни мълниеприемници с изпреварващо действие от серията S.T.A.R. и произвеждани от френската компания лидер на пазара на подобни системи в Европа – Foudretech.

мълниеприемници S.T.A.R.

Защо ви е нужна надеждна мълниезащита и качествен мълниеприемник с изпреварващо действие S.T.A.R.?

При буря, която е съпътствана от светкавици, то конкретната климатична обстановка предразполага и адекватна обратна реакция с цел защита на обитателите на съответната сграда. Вашият мълниеприемник с изпреварващо действие S.T.A.R. ще бъде задействан от локално създадени електрически заряди, съпътстващи бурята, които от своя страна ще разгърнат превантивните мерки на вашия мълниеприемник чрез неговата тригерна генераторна система. Така ще можете да предвидливо да се справите с потенциалния риск и да контролирате ефективно сигурността на обитателите.

Как работи системата за превантивна мълниезащита S.T.A.R.?

След като бъде задействана тригерната генераторна система в мълниеприемника, която описахме малко по-горе, то започва генерирането на високоволтови импулси, създаващи ефекта на корона спрямо електрода на нашия мълниеприемник.

Самите електроди на системата за превантивна мълниезащита са поставени в т.нар. „тръба на Вентури“, която ускорява скоростта на импулсите с високо напрежение над самия приемник, които вече са генерирани. Посредством тази манипулация се редуцира времето, нужно за „приемане на мълнията“. С други думи не се допуска хаотичност, а се реагира адекватно като това е ясно видимо при сравнения между стандартен гръмоотвод и мълниеприемник с изпреварващо действие.

Сигурни ли са мълниезащитни системи S.T.A.R?

За разлика от множество други компании за гръмоотводи и мълниезащита в България, ние предлагаме продукти със сертификат за европейско качество и създавани в рамките на ЕС. Нашите мълниеприемници следват признатия в цяла Европа френски стандарт за качество NF C 17-102. Този международен одобрен документ е публикуван през юли през 1995 година, като до ден днешен е признат като синоним на качество и надеждност.

Нужно ли е допълнително обслужване на мълниеприемници S.T.A.R.?

Не, не е нужно да обслужвате своя мълниеприемник с изпреварващо действие след като той е монтиран. Той не представлява никаква опасност, нито генерира смущения в честотите, използвани с цел мобилни комуникации. Продължителното използване на мълниезащита от този тип в лицето на мълниеприемници с изпреварващо действие е доказало тяхната отлична работа и безопасност, нещо, което ги прави лидер при нужда от ефективна защита от мълнии в рамките на ЕС.