Активна мълниезащита

Активната мълниезащита е отличен вариант за ефективна защита от мълнии на сгради и обекти със съвременна, динамична архитектура.Това важи и за промишлени халета и открити пространства, където една конвенционална мълниезащита е трудоемка и многократно по скъпа.

Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител. Радиусът на защита R (m) зависи от времето на изпреварващо действие Т(µs), активната височина на мачтата h(m) и нивото на защита на обекта. В България използването на мълниезащита с изпреварващо действие се регламентира от текстовете в Наредба №4/22.12.2012, наречена “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, както  и Български държавен стандарт EN 62305.

Активната мълниезащита предоставя удобен и лесен вариант чрез мълниеприемници с изпреварващо действие да гарантирате безопасността и качествената мълниезащита на сгради и обекти.