Монтаж

Монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие

Монтажът на качествени мълниеприемници с изпреварващо действие е процес, който има фундаментално отношение към цялостната функционална изправност на вашата ефективна мълниезащита. Ние отлично разбираме колко е важен професионалния монтаж и това ни кара да се стремим да предложим най-добрите възможности за нашите клиенти.

Ето няколко основно правила при монтаж  на мълниеприемници с изпреварващо действие, с които задължително трябва да се съобразим при нужда от ефективна мълниезащита

Разположение на мълниеприемници

Един от важните детайл при монтаж на мълниеприемници и гръмоотводи е тяхното разположение спрямо останалите конструктивни елементи на сградата, която желаем да обезопасим. Най-често от създателите на системите за мълниезащита препоръчват при монтаж на мълниеприемник, то той да бъде разположен на поне 2 метра над всичко останало.

Това не включва само покрива на сградата, а също така над каквито и да било антени или други елементи, които сме поставили на върха на сградата. Често това могат да бъдат слънчеви бойлери, охладителни кули и т.н.

Мълниеприемници при защита на открити пространства

Едно от сериозните предизвикателства, когато говорим за мълниезащита и мълниеприемници е предпазването от мълнии на откритите площи. Това могат да бъдат както затревени игрища за футбол, голф, ръгби, така и най-различни други спортни съоръжения.

При подобни обстоятелства, монтажа на мълниеприемника се извършва върху високи елементи от заобикалящата терена среда. Това най-често са високи колони, стълбове и други високи съоръжения, които позволяват ефективната мълниезащита.